Audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Eksperci EPRD, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przeprowadzą audyty 25 projektów realizowanych w 5 krajach w ramach Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 i Litwa – Polska – Rosja 2007-2013.

W ramach powierzonych prac nastąpi weryfikacja:
– poniesionych przez Beneficjenta wydatków,
– procedur o udzielenie zamówień publicznych,
– prac Kontrolerów I-go stopnia,
– realizacji projektów zgodnie z umowami grantowymi i wnioskami aplikacyjnymi.

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Parnterstwa (ENPI) został ustanowiony w celu wspierania procesów rozwojowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej i państwami partnerskimi na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Cel ten jest częściowo realizowany za pośrednictwem programów współpracy transgranicznej tj. programów wieloletnich, których podstawowym założeniem jest w szczególności:
– wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach wspólnych granic,
– podejmowanie wspólnych wyzwań w takich dziedzinach jak ochrona środowiska,
publiczna służba zdrowia, zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
– zapewnianie skutecznych i bezpiecznych granic,
– promowanie lokalnych działań transgranicznych.

07.03.2014
Podziel się tą stroną: