Projekt wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego i technicznego na Komorach

W październiku ubiegłego roku Prezes EPRD – Tadeusz Pęczek, oraz Wiceprezes – Zbigniew Włosek, zostali zaproszeni przez Biuro Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego dla Europejskiego Funduszu Rozwoju (FED) na Komorach i przez Delegację Unii Europejskiej na Mauritiusie do negocjacji kontraktu dla projektu wsparcia kształcenia zawodowego i technicznego (projekt PAFTP) na Komorach.

W lutym 2014 r. EPRD oraz Biuro Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego dla FED na Komorach podpisały ww. kontrakt na realizację projektu Pomocy Technicznej, i projekt rozpoczął się jeszcze w tym samym miesiącu.

Projekt zakłada rozwój systemu kształcenia zawodowego na Komorach w ramach 10 Europejskiego Funduszu Rozwoju; w tym celu, w marcu 2010 r. pomiędzy Unią Europejską a Związkiem Komorów, podpisana została Konwencja dotycząca finansowania projektu kształcenia zawodowego i technicznego o wartości EUR 6.565.000.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i wdrożenie nowego systemu kształcenia zawodowego. Gospodarka Komorów wymaga gruntownego wsparcia i impulsu do rozwoju, zaś stworzenie systemu szkolnictwa zawodowego jest niezbędne dla społeczno-ekonomicznego sukcesu kraju, tym bardziej, iż kształcenie zawodowe przyczynia się w dużej mierze do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt PAFTP ma konkretny cel, jakim jest udostępnienie władzom Komorów odpowiedniego wsparcia i ekspertyzy niezbędnych do realizacji i optymalnego wykorzystania projektu PAFTP. Szczegółowe cele do osiągnięcia pod koniec projektu są następujące:

– Opracowanie i wdrożenie ram prawnych i regulacyjnych dla pilotażu i finansowania kształcenia zawodowego.

– Rozpowszechnienie informacji i promocja wśród społeczeństwa oraz partnerów szkolnictwa zawodowego nowych ścieżek i form kształcenia.

– Odbudowa, zaopatrzenie w sprzęt i przywrócenie działalności placówek kształcenia zawodowego.

– Opracowanie i wdrożenie nowych ścieżek kształcenia zawodowego i aktywizacji zawodowej.

– Wsparcie w zakresie alfabetyzacji funkcjonalnej kandydatów do kształcenia zawodowego.

– Rozwój kompetencji kadr zarządzających i struktur wsparcia w resortach odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe w kraju.

Zespół ekspertów długoterminowych EPRD rozpoczął już pracę na Komorach, zaś w najbliższych miesiącach wyznaczeni zostaną także eksperci na misje krótkoterminowe. Projekt będzie miał również za zadanie w pełni zaangażować instytucje kształcenia zawodowego i technicznego, na różnych szczeblach na Komorach, jak również podmioty sektora rolniczego, przemysłowego i rękodzieła – jest to strategia niezbędna dla zapewnienia pełnej integracji i funkcjonowania zreformowanego systemu kształcenia zawodowego.

Wdrażanie projektu potrwa 26 miesięcy; rezultaty powinny zatem zostać osiągnięte w marcu 2016 roku. Wartość kontraktu Pomocy technicznej wynosi EUR 1 mln, jednak w EPRD będzie również odpowiedzialne za zarządzanie budżetami szczegółowych pod-projektów (DP), których wdrażanie mieści się w ramach głównego projektu Pomocy technicznej – wartość DP2 wyniesie ok. EUR 1,8 mln, zaś wartość DP3 ok. EUR 3,5 mln.

Wybór EPRD do tego odpowiedzialnego zadania spośród wielu firm europejskich jest niewątpliwie potwierdzeniem jakości realizowanych projektów tego typu dla Komisji Europejskiej oraz motywacją do ciągłego jej podnoszenia.

26.02.2014
Podziel się tą stroną: