EPRD audytorem projektów z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

W dniu 21.09.2020 r. firma EPRD, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczęła kontrolę trwałości projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent budowa tras rowerowych.

Zakresem kontroli objętych zostało 5 projektów:

  1. 05.02.00-28-001/12 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie. Beneficjent: Województwo Warmińsko – Mazurskie; Wartość projektu 83 467 527,74 PLN;
  1. 05.02.00-20-005/12 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie. Beneficjent: Województwo Podlaskie; Wartość projektu 39 958 758,62 PLN;
  1. 05.02.00-06-002/12 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Lubelskie. Beneficjent: Województwo Lubelskie; Wartość projektu 54 065 833,61 PLN;
  1. 05.02.00-18-004/12 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie. Beneficjent: Województwo Podkarpackie; Wartość projektu 70 391 621,50 PLN;
  1. 05.02.00-26-003/12 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie. Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie; Wartość projektu 23 526 506,91 PLN;

Audytami objęte będą elementy infrastruktury powstałe w ramach wyżej wymienionych projektów, takie jak:  wybudowane drogi rowerowe, mosty, kładki, przebudowane drogi publiczne i oznakowanie ponadregionalnej trasy rowerowej o przebiegu ciągłym, Miejsca Obsługi Rowerzysty (MOR). Łączna długość kontrolowanych tras w ramach szlaku „Green Velo” to ponad 2 000 km.

Kontrole trwałości polegają na sprawdzeniu projektu w miejscu jego realizacji oraz dokumentacji projektu w siedzibie Beneficjenta projektu lub miejscu przechowywania dokumentacji wskazanym przez Beneficjenta projektu. W realizację projektów oprócz poszczególnych Beneficjentów zaangażowanych było ok. 200 innych podmiotów.

25.09.2020
Podziel się tą stroną: