Analiza barier i problemów organizacyjnych w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WL

Uprzejmie informujemy, że do grona klientów EPRD dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, na zlecenie którego przeprowadzimy ewaluację pt.: „Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego umożliwi identyfikację barier, zagrożeń i problemów organizacyjnych, związanych z systemem zarządzania i wdrażania RPO WL oraz podjęcie działań naprawczych i usprawniających funkcjonowanie systemu.

W wyniku ewaluacji powstaną rekomendacje, których wdrożenie powinno przyczynić się do wyeliminowania zdiagnozowanych barier, występujących w trakcie wdrażania RPO WL.

19.10.2009
Podziel się tą stroną: