Możliwość pozyskania dofinansowania dla branży HORECA
Dofinansowania dla branży HoReCa, turystyka i kultura
Krajowy Hub Biogospodarki
EPRD w gronie inicjatorów Krajowego Hubu Biogospodarki
Zielone miasta i czyste powietrze
Nowe kwalifikacje w obszarze zielonych miast i czystego powietrza
Sektor prywatny / Sektor publiczny
Wspieramy sektor publiczny i prywatny w pozyskiwaniu finansowania z UE
Współpraca międzynarodowa
Realizujemy projekty na zlecenie organizacji międzynarodowych, a także instytucji krajowych

Shaping the Future

918

zrealizowanych projektów

117

krajów w których realizowaliśmy projekty

10861

naszych Ekspertów

EPRD świadczy usługi, realizowane przez zespoły specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie
w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.

Czytaj więcej

Nasi partnerzy

POMAGAMY FIRMOM I INSTYTUCJOM JUŻ OD 1995 R.

Wspieramy sektor publiczny i prywatny od ponad 20 lat

W początkowym okresie działalności EPRD realizowało głównie projekty wspierające restrukturyzację sektorową i regionalną, finansowaną ze środków pomocowych Unii Europejskiej, USAID, Know How Fund. Zespoły specjalistów EPRD pracowały również przy wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych, finansowanych ze środków linii kredytowych Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

 

Czytaj więcej

Różnorodność i interdyscyplinarność realizowanych projektów

 

Pracujemy dla i ze wszystkimi sektorami gospodarki, z administracją publiczną, z uczelniami, organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy obecni we wszystkich branżach, które mają znaczący wpływ na polską i światową gospodarkę oraz na sektor publiczny. Szczególnie lubimy projekty interdyscyplinarne łączące świat nauki, biznesu i administracji.

Wiedza i doświadczenie

 

EPRD świadczy usługi, realizowane przez zespoły specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w kraju i za granicą. Stała współpraca z ekspertami branżowymi na całym świecie pozwala firmie na realizację szerokiego spektrum zadań w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów.

Aktualności

05.04.2024
Możliwość pozyskania dofinansowania dla branży HORECA

Został uruchomiony konkurs skierowany do mikro, małych i średnich firm z sektora HoReCa (gastronomia i hotelarstwo) oraz turystyki i kultury. Konkurs stanowi okazję dla przedsiębiorstw, które doświadczyły spadku przychodów w latach 2020/2019 lub 2021/2020 w wysokości co najmniej 30%. Mogą oni otrzymać bezzwrotną dotację (do 90%) w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności.

(więcej…)

Czytaj więcej
23.10.2023
Krajowy Hub Biogospodarki

W dniach 3-4 października w siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) odbyło się spotkanie inaugurujące Krajowy Hub Biogospodarki. Na zaproszenie IUNG-PIB, Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS oraz firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w sali Pałacu Czartoryskich zgromadziło się blisko sześćdziesięcioro reprezentantów prawie czterdziestu podmiotów z całej Polski. Wśród nich byli przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji regionalnej i rządowej. Celem spotkania było rozpoczęcie procesu integracji ważnych przedstawicieli polskiego ekosystemu biogospodarki wokół inicjatywy stworzenia Krajowego Hubu Biogospodarki. (więcej…)

Czytaj więcej
15.09.2023
Zielone miasta i czyste powietrze

EPRD we współpracy z MABEA na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych z sukcesem zrealizowało projekt w ramach Inkubatora Kwalifikacji. Jesteśmy dumni z naszej roli w projekcie, który ma na celu rozwijanie i promowanie kwalifikacji rynkowych w obszarze zielonych miast i czystego powietrza. Opracowaliśmy cztery nowe kwalifikacje we współpracy z metodykami i ekspertami branżowymi. Te kwalifikacje pomogą dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy i przyczynią się do ochrony naszego środowiska naturalnego. (więcej…)

Czytaj więcej