Całe podium dla EPRD

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto I etap dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ 2014-2020.

Miło nam poinformować, iż na pierwszych trzech miejscach, spośród osiemnastu zakwalifikowanych do dofinansowania, znalazły się projekty, do których studia wykonalności przygotowało EPRD.

Dziękujemy wnioskodawcom za zaufanie i zapraszamy do współpracy.

Informacje oraz listę wniosków można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1384-rozstrzygniecie-i-etapu-dwuetapowego-konkursu-zamknietego-nr-rpsw-04-03-00-iz-00-26-070-16-w-ramach-dzialania-4-3-gospodarka-wodno-sciekowa-osi-priorytetowej-4-dziedzictwo-naturalne-i-kulturowe-rpows-2014-2020

06.07.2017
Podziel się tą stroną: