Departament Badań i Ewaluacji specjalizuje się w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych, obejmujących zagadnienia zarówno z życia społecznego jak i  gospodarczego. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pracowników EPRD oraz na współpracy z wieloma wybitnymi ekspertami branżowymi, oferujemy profesjonalne
i precyzyjne ekspertyzy oraz wysokiej jakości raporty badawcze, będące użytecznym narzędziem dla planowania
i realizacji działań naszych Klientów.

Dla uzyskania jeszcze wyższej jakości prowadzonych analiz oraz większego zadowolenia naszych Zleceniodawców,  Departament Badań i Ewaluacji wyspecjalizował swoje działania poprzez ustalenie następujących priorytetowych obszarów badawczych, tj:
 • Badania ewaluacyjne, służące do weryfikacji oraz oceny użyteczności interwencji społecznych, wynikających w dużej mierze z wdrażania programów operacyjnych finansowanych z Unii Europejskiej, stały się jednym z priorytetów działalności Departamentu Badań i Ewaluacji, który rozpoczął swoją działalność w tej dziedzinie opierając się na bogatym doświadczeniu firmy EPRD zdobytym na etapie wdrażania programów przedakcesyjnych.
 • Rynek pracy, którego odpowiednia struktura zasobów oraz elastyczność jest jednym z czynników sukcesu gospodarczego kraju jest kolejnym ważnym obszarem działalności Departamentu Badań i Ewaluacji. Mając świadomość, iż skuteczność realizacji zadań służb zatrudnienia uzależniona jest od stałego dostępu do najbardziej aktualnych informacji, Departament nawiązał współpracę z uznanymi specjalistami z dziedziny rynku pracy, czego konsekwencją jest wiedza, pozwalająca na zwiększenie precyzji planowania działania.
 • Edukacja, zgodnie z ustaleniami Strategii Lizbońskiej, jest głównym narzędziem służącym do wykreowania Europy, jako najbardziej dynamicznego i konkurencyjnego regionu gospodarczego na świecie. Mając na uwadze, iż efektywny system edukacji jest jednym z fundamentów wypracowania takiego modelu gospodarki, Departament Badań i Ewaluacji skupia się na analizie systemu edukacji w Polsce oraz na ocenie skuteczności nauczania i szkolenia.
 • Rozwój regionalny, jako podstawa synergicznego rozwoju całego kraju, stał się punktem wyjścia do stworzenia przez Departament Badań i Ewaluacji wyspecjalizowanych zespołów badawczych, oferujących naszym klientom badania i analizy, służące do prowadzenia zarówno diagnozy jak i prognozy spodziewanych zmian w gospodarce regionalnej, będących elementami rozwoju regionalnego.
 • Marketing, oraz odpowiednio dobrane narzędzia marketingowe warunkują sukces działalności gospodarczej. Trafność tego doboru uzależniona jest niejednokrotnie od odpowiedniej interpretacji wniosków płynących z realizacji badań marketingowych, co oferuje swoim klientom Departament Badań i Ewaluacji, troszcząc się o rzetelnie przeprowadzone badania marketingowe, dostarczające precyzyjnych wniosków i trafnych rekomendacji.
 • Dzięki wykorzystywaniu przez Departament Badań i Ewaluacji różnorodnych narzędzi badawczych, firma EPRD oferuje najwyższą jakość swoich analiz. Na rzetelność oraz precyzję wykonywanych badań składa się kilka czynników warunkujących sukces departamentu tj.
  • Kierunkowe wykształcenie naszych specjalistów,
  • Wykorzystywanie profesjonalnego programu przeznaczonego do analizy danych – SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),
  • Stworzenie  odpowiednio wyposażonych stanowisk teleankieterskich.
Nie bez znaczenia było również opracowanie przez specjalistów EPRD, autorskiego programu do realizacji badań ilościowych w formie ankiety internetowej, dzięki której wachlarz metod i technik badawczych stosowanych do badań umożliwił nam maksymalizację reprezentatywności otrzymywanych wyników.


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.