KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2009-072
TYTUŁ PROJEKTU:
Ocena Końcowa Programu Rozwoju Obszarów Górskich w Południowym Mindanao - Filipiny
KRAJ:
Filipiny
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
Republika Filipin
OPIS PROJEKTU:
Mindanao jest drugą co do wielkości i najdalej na wschód wysuniętą wyspą na Filipinach. Ma 94.630 kilometrów kwadratowych powierzchni i status ósmej, najbardziej zaludnionej wyspy świata. Wraz z Luzon i Visayas należy również jednej z trzech grup wysp wchodzących w skład kraju.
Głównym celem misji jest ocena końcowa Programu Rozwoju Obszarów Górskich (PROG) oraz sformułowanie rekomendacji dla przyszłych interwencji Komisji Europejskiej w celu redukcji ubóstwa na Filipinach.
Zadania szczegółowe to:
1. Ocena wpływu Programu w zakresie trwałości oraz ilościowych (poziom dochodów), jak i jakościowych (poprawa poziomu życia oraz odżywiania się dzieci i matek) wskaźników powtarzalności schematów zrównoważonego rozwoju na obszarach, które zostały objęte programem;
2. Ocena stopnia w jakim wyżej wymieniony schemat został przyjęty przez władze lokalne (regionalne, miejskie i gminne) oraz społeczności górskie w Mindanao i całym kraju oraz jaka jest jakość jego wykonania;
3. Ocena wpływu Zarządzenia Porządkowego (ZP) 606 na replikowanie schematów zrównoważonego rozwoju obszarów górskich;
4. Ocena roli i efektywności Ligi Gmin na Filipinach oraz Głównych Centrów Rozwoju w odniesieniu do promocji rozwoju obszarów wiejskich na terenie całego kraju;
5. Dostarczenie dla Rządu Republiki Filipin, Komisji Europejskiej, Ligi Gmin oraz Głównych Centrów Rozwoju zaleceń, które mogą dodatkowo zwiększyć ich skuteczność w upowszechnianiu modelu zrównoważonego rozwoju obszarów górskich, chodzi tu m.in. o zalecenia, które mogłyby wzmocnić Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych w roli wiodącego ośrodka wśród krajowych agencji wspierających wyżej wymieniony program;
6. Ocena skuteczności programu, w tym liczba beneficjentów w stosunku do zasobów udostępnionych oraz analiza kosztów;
7. Ustalenie potencjalnych powiązań PROG do obecnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach funduszu powierniczego Mindanao - Program Odbudowy i Rozwoju, oraz przedstawienie zalecenia do uwzględnienia tych powiązań przez Fundusz;
8. Ustalenie ukierunkowania rozwoju obszarów górskich do zagadnień horyzontalnych w zakresie:
a) Poprawy ochrony praw człowieka i rolników z terenów górskich; w jakim stopniu rolnicy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni zachowują swoje prawa;
b) Lepszych relacji między kobietami i mężczyznami i ich równego uczestnictwa w projekcie, oraz ról obu płci i różnic kulturowych we wpływie na dostęp do korzyści z projektu i do korzystania z praw człowieka;
c) Zwiększenia odpowiedzialności krajowych agencji rządowych oraz władz lokalnych za różnorodne problemy górskich rolników, zarówno kobiet jak i mężczyzn;
d) WłÄ…czania społeczności rodzimej. Większość terenów realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich leży na terenach zamieszkiwanych przez rodzime społeczności. W jakim zakresie skorzystały one z projektu, w szczególności w odniesieniu do rozwoju i realizacji ich Planu Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju ich Obszaru Rodzimego, w jakim stopniu zostały one dopasowane do celów projektu, i jak władze lokalne zapewniły wsparcie dla rodzimych społeczności tego obszaru.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2009-07-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2010-01-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.