Zakończenie badania dla Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację „Badania dotyczącego wspierania mobilności pracowników pomiędzy sektorem nauki a sektorem prywatnym na poziomie europejskim”. Projekt był realizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji i wdrożony przez EPRD, które pełniło rolę lidera, z pracownikami firmy zaangażowanym jako kluczowi eksperci. Zamawiający wyraził zadowolenie z wyników, podkreślając, że zlecenie wymagało wielu prac kontekstowych obejmujących duży obszar geograficzny (28 państw członkowskich UE i 23 kraje stowarzyszone z programem „Horyzont 2020” i głównymi konkurentami Europy).

Zakres tematyczny badania obejmował mobilność naukowców między środowiskiem akademickim, oraz sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym. Zespół naukowców zidentyfikował krajowe przykłady formalnych i nieformalnych programów mobilności oraz dokonał przeglądu istniejącego programowego i finansowego wsparcia UE na rzecz mobilności międzysektorowej. Opracowano pięć porównawczych studiów przypadku prezentujących przykłady różnych form mobilności międzysektorowej i dobrych praktyk. Przeprowadzono również studium wykonalności zakresu dalszej interwencji UE w tym obszarze.

Raport końcowy został opublikowany na stronie internetowej Euraxess

14.03.2018
Podziel się tą stroną: