Konferencja w Tiranie w ramach projektu „Gminy dla Europy”

Od września 2017 roku EPRD jest liderem Konsorcjum, które realizuje projekt “Gminy dla Europy”. 26 kwietnia odbyła się w Tiranie konferencja „Gminy Albanii w procesie integracji z Unią Europejską”. W konferencji oprócz przedstawicieli Konsorcjum udział wzięli: Delegatura UE w Albanii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych, burmistrzowie oraz  61 lokalnych koordynatorów Punktów Informacyjnych UE.

Unia Europejska silnie wspiera Albanie na jej drodze ku członkostwu w strukturach europejskich. Ambasador UE w Albanii, Pani Romana Vlahutin, zaznaczyła, że przystąpienie do UE obejmuje wszystkie szczeble zarządzania, jak również całe społeczeństwo albańskie oraz że Albania nie rozwinie się w pełni, dopóki wszystkie elementy państwa nie będą wystarczająco silne, aby się rozwijać.

W ramach Projektu, który potrwa do marca 2019, EPRD będzie kontynuować wsparcie dla władz lokalnych w Albanii, aby mogły aktywnie uczestniczyć w procesie integracji z UE.

15.05.2018
Podziel się tą stroną: