Konferencja finalna projektu: "Wdrażanie nowych programów nauczania w Chorwacji"

21 Grudnia w Zagrzebiu odbyła się konferencja finalna projektu “Wdrażanie nowych programów nauczania”.

Wśród ponad stu uczestników byli między innymi przedstawiciele Agencji ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego oraz Edukacji Dorosłych, Delegatury Unii Europejskiej w Chorwacji, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Przedsiębiorczości, Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu oraz wielu szkół bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe.

Pan Ivan Sutalo, który przemawiał w imieniu głównego partnera projektu, Agencji ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych, przedstawił różne aspekty modernizacji kształcenia zawodowego w Chorwacji od początku procesu akcesji do Unii Europejskiej.

Pan Karol Rudny, specjalista EPRD, przedstawił kwestie innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście europejskim. Następnie, Pan Ronnie Harkin, kierownik projektu, wraz z Panią Andreją Tonc, omówili zakres działań przeprowadzonych w ramach dwóch komponentów projektu.

Ostatnia część konferencji poświęcona była innowacyjnym osiągnięciom w chorwackich szkołach zawodowych. Dyrektorzy trzech z nich: Pan Vlado Prskalo, Pani Marica Berdik oraz Pani Katica Kalogjera Novak, podzielili się doświadczeniami dotyczącymi inicjatyw innowacyjnych na przykładzie kierowanych przez nich szkół.

Jesteśmy przekonani, że dzięki zindywidualizowanym programom szkoleniowym na temat mechanizmów, przepisów i procedur związanych z przygotowaniem wniosków, liczbie zaangażowanych uczestników oraz doświadczeniu i mającej miejsce wymianie wiedzy, projekt przyniesie owoce w postaci wielu ciekawych i nowatorskich inicjatyw w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego w Chorwacji.

29.12.2011
Podziel się tą stroną: