Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w BiH

EPRD jako lider międzynarodowego konsorcjum podpisało umowę na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. EPRD będzie zarządzać tym 24 miesięcznym projektem we współpracy z Delegaturą Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich i zwiększenie efektywności rynku pracy poprzez instytucjonalny i strategiczny rozwój koncepcji kształcenia ustawicznego w oparciu o odpowiednie dane statystyczne w celu przyczynienia się do ogólnego rozwoju społeczeństwa, promocji gospodarczej i spójności społecznej.

Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez trzy komponenty:

Komponent I: Edukacja dorosłych w kontekście kształcenia ustawicznego – w ramach którego zostanie opracowana strategiczna platforma dla edukacji dorosłych oraz ustawa tworząca ramy prawne dla kształcenia ustawicznego.

Komponent II: Poprawa zbierania i raportowania danych statystycznych z sektora edukacji – w celu spełnienia międzynarodowych standardów i wymagań zostanie przygotowana nowa metodologia dotycząca zbierania danych oraz raportowania,  zostanie też zaktualizowane oprogramowanie służącego temu celowi , dodatkowo pracownikom tego sektora oraz instytucji statystycznych zostaną zorganizowane odpowiednie szkolenia.

Komponent III: Wzmocnienie zdolności potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o dotacje – w ramach którego zostaną opracowane kryteria wyboru potencjalnych wnioskodawców oraz przeprowadzone odpowiednie szkolenia.

Głównymi beneficjentami projektu są:
– Ministerstwo Spraw Obywatelskich, sektora edukacji i pracy i zatrudnienia;
– Agencja ds. Statystyki.

Pozostali beneficjenci to:
– Ministerstwa edukacji na poziomie jednostek federalnych oraz kantonów, jak również Departament Edukacji w Rządzie Dystryktu Brcko,
– Agencja ds. Pracy i Zatrudnienia w Bośni i Hercegowinie;
– Agencja ds. Wychowania Przedszkolnego, Podstawowego i Średniego;
– Agencja Rozwoju Szkolnictwa Wyższego;
– Centrum Informacji oraz Uznawalności Dokumentów w Szkolnictwie Wyższym w Bośni i Hercegowinie, jak również ministerstwa pracy na poziomie federalnym i kantonalnym,
– Urząd Pracy w Bośni i Hercegowinie,
– Dystrykt Brcko,
– Partnerzy Społeczni,
– Organizacje pozarządowe,
– Instytuty Statystyczne (Federalny Instytut Statystyczny Bośni i Hercegowiny oraz Instytut Statystyczny Republiki Serbskiej).

08.07.2011
Podziel się tą stroną: