Badanie społeczne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

EPRD zostało wybrane na wykonawcę badania społecznego w ramach projektu „Skuteczna Aktywizacja – badanie i analiza skuteczności oddziaływania na rynek pracy wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanych z Funduszu Pracy, w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009”

Celem głównym projektu „Skuteczna Aktywizacja” jest zbadanie skuteczności oddziaływania na regionalny rynek pracy następujący form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, które zrealizowano w latach 2008 – 2009 (finansowanych z Funduszu Pracy):

·prace interwencyjne,

·staż,

·przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

·refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych,

·roboty publiczne,

·dofinansowanie działalności gospodarczej.

Efektem finalnym tej usługi będzie raport końcowy zawierający użyteczne wnioski i rekomendacje oraz konferencja na której przedstawione zostaną wyniki badania.

25.05.2011
Podziel się tą stroną: