Wzmocnienie odporności na klęski żywiołowe – Burkina Faso

W sierpniu 2013 roku EPRD zakończyło realizację dwuletniego projektu w Burkina Faso dotyczącego łączenia pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD) i bezpieczeństwa żywności.

W lipcu 2010 roku intensywne opady deszczu w regionach wschodnim, północno-centralnym i Sahel wywołały powodzie, które zniszczyły infrastrukturę (zapory, drogi, itp.) i źródła utrzymania (zagrody, pola, itp.) i przyniosły ofiary śmiertelne. Rząd Burkina Faso wraz ze społecznością międzynarodową zdecydowali się podjąć działania w celu poprawy
sytuacji poszkodowanej ludności. Unia Europejska przy współpracy Biura Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej (ECHO) i Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy (DEVCO) rozpoczęła starania służące wzmocnieniu łączenia pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju oraz zwiększeniu odporności mieszkańców na klęski żywiołowe – dwóch dziedzin, które są kluczowe w obliczu powracających klęsk dotykających region Sahel.

Konkretnym wyrazem tych działań była realizacja projektu, którego celem było zapewnienie kapitalizacji wiedzy zdobytej w ramach Programu LRRD-REPI 2010 przy jednoczesnym przyczynieniu się do dialogu politycznego w odpowiedzi na klęski żywiołowe (powodzie) i zarządzanie ryzykiem w dziedzinie klimatu w powiązaniu ze strategiami rozwoju obszarów wiejskich oraz bezpieczeństwem żywnościowym w Burkina Faso. W ramach tego projektu, eksperci EPRD co pół roku diagnozowali sytuację w kraju i na podstawie uzyskanych danych stworzyli szczegółowy raport oraz ulotki informacyjne i film, mające za zadanie ułatwienie wszystkim zainteresowanym kapitalizacji wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu.

28.10.2013
Podziel się tą stroną: