Wygrana w przetargu na pomoc techniczą i badania dla Komisji Europejskiej

Na podstawie świadczonych usług podczas realizacji kontraktu FWC Com 2007, Komisja Europejska ponownie zaufała usługom EPRD i przyznała nam, jako liderowi konsorcjum, kontrakt na świadczenie pomocy technicznej i wykonywanie badań we wszystkich sektorach w ramach FWC Commission 2011 (FWC Commission 2011 Lot 1: Studies and Technical Assistance in all Sectors).

Naszym zadaniem będzie realizacja studiów, badań i ewaluacji, wykonywanie ocen, przygotowywanie specyfikacji przetargowych oraz zapewnienie pomocy technicznej w działaniach Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS).

Do sektorów objętych kontraktem należą m.in. rozwój społeczny, zatrudnienie, walka z biedą, edukacja, zdrowie, społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, samorządność, reformy państwowe, bezpieczeństwo, migracja, handel, rozwój sektora prywatnego, bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój obszarów wiejskich, środowisko, klimat, bogactwa naturalne, energia, strategie rozwoju, etc.

15.02.2011
Podziel się tą stroną: