Prezes Zarządu EPRD powołany do Świętokrzyskiej Rady Innowacji

Akt powołania Tadeusza Pęczka, Prezesa EPRD, do Świętokrzyskiej Rady Innowacji, wręczył 3 marca 2011r., Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Do kompetencji Rady Innowacji, powołanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie należało doradzanie i opiniowanie dla Zarządu Województwa działań w zakresie kreowania polityki innowacyjnego rozwoju regionu i budowy gospodarki opartej na wiedzy. W najbliższym czasie Rada zajmie się aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji.

Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa, a w jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej oraz instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw.

04.03.2011
Podziel się tą stroną: