Bilans realizowanych przez EPRD projektów inwestycyjnych dofinansowanych w roku 2010

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku dokumentacji aplikacyjnych przygotowanych przez EPRD i złożonych w ramach konkursów rozstrzygniętych w roku 2010, nasi klienci pozyskali dotacje inwestycyjne ze środków Funduszy Europejskich, w łącznej wysokości ponad 174 000 000,00 zł.

Aplikacje przygotowywane były do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PORPW). Dofinansowanie uzyskały między innymi następujące projekty:

  • Budowa Infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego (PORPW),
  • E – Świętokrzyskie: rozbudowa infrastruktury informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego (RPOWŚ),
  • Skarbiec Świętokrzyski: Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej i Średniowiecznej (RPOWŚ),
  • Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierz (POIŚ),
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radziejowice (POIŚ),
  • Świętokrzyski Szlak Archeo – Geologiczny (POIG),
  • Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród (RPOWŚ).

Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie i dotychczasową, efektywną współpracę.

28.01.2011
Podziel się tą stroną: