Voucher na usługę doradczą dla EPRD

EPRD podpisało umowę na realizację Vouchera w ramach projektu pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
W ramach umowy EPRD uzyskała voucher na dofinansowanie kosztów usługi doradczej: Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w EPRD Sp. z o.o.
Termin realizacji: 01.09.2020 – 04.12.2020

23.09.2020
Podziel się tą stroną: