Voucher na specjalistyczną usługę doradczą

W związku z ubieganiem się o otrzymanie Vouchera na zakup usługi doradczej finansowanego z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi doradczej w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemów/technologii IT i ich optymalizacji.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższym Zapytaniu ofertowym oraz Załącznikach.

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.docx

17.12.2019
Podziel się tą stroną: