Umowa ramowa z ETF

Z radością informujemy, że EPRD wygrało kontrakt ramowy dla Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) zatytułowany „Specjalistyczne wsparcie inicjatyw ETF na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego”. W ramach umowy EPRD będzie świadczyć usługi doradcze obejmujące pomoc dla sektorów kształcenia i szkolenia zawodowego, zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz innowacji.

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) to agencja Unii Europejskiej, która pomaga krajom rozwijającym się w wykorzystaniu potencjału kapitału ludzkiego poprzez reformę edukacji, szkolenia i odpowiednią organizację rynku pracy w kontekście polityki UE. Działania ETF realizowane są w formie projektów wdrażanych w krajach partnerskich i członkowskich UE. Fundacja istnieje od 1994 roku i ma swoją główną siedzibę w Turynie.

Jesteśmy przygotowani, by wspierać Fundację naszą wiedzą i doświadczeniem i z niecierpliwością oczekujemy na możliwość realizacji pierwszych projektów w nadchodzącym roku i przez kolejne lata.

 

08.01.2018
Podziel się tą stroną: