Oceniamy Polskie Produkty Przyszłości!

Pragniemy poinformować, że po zawarciu umowy z PARP realizujemy projekt polegający na ocenie wniosków w ramach XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs ten jest organizowany corocznie, począwszy od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku tegorocznej edycji współorganizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W procesie oceny aplikacji wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów z poszczególnych dziedzin, którzy specjalizują się w danej innowacji. W ramach powyższej umowy przeprowadzimy również ocenę 35 Studiów Wykonalności Inwestycji i Biznesplanów stanowiących efekt prac w ramach pilotażowego programu grantowego „Seal of excellence”. Seal of excellence (tzw. pieczęć doskonałości) to znak jakości przyznawany przez Komisje Europejską dla projektów badawczo-rozwojowych, które zostały pozytywnie ocenione w ramach programu Horyzont 2020.

Cieszymy się, że bierzemy udział w innowacyjnym rozwoju gospodarki Polski poprzez ocenę produktów, które za kilka lat mogą służyć w całej Europie jako sztandarowe produkty polskie.

 

24.11.2017
Podziel się tą stroną: