Transport multimodalny
EPRD sfinalizowało ostatnio szczegółowe studium dotyczące wprowadzenia multimodalnych systemów transportowych na granicy UE i Unii Celnej.Na projekt, którego inicjatorem było Partnerstwo Wymiaru Północnego w Dziedzinie Transportu i Logistyki (NDPTL), a bezpośrednim zleceniodawcą – Delegatura UE w Rosji, składały się wizje lokalne w Finlandii, na Litwie, Białorusi i w Rosji, na podstawie których powstała analiza możliwych do wprowadzenia rozwiązań prawnych i logistycznych dotyczących transportu multimodalnego. Eksperci ocenili również, jaki udział w rynku mógłby mieć transport tego rodzaju oraz zbadali możliwości NDPTL w zakresie ułatwiania wprowadzania takich rozwiązań.Oczekuje się, że szerokie zastosowanie transportu multimodalnego w Sieci Transportu Lokalnego NDPTL mogłoby zwiększyć jego wydajność. Na przejściach granicznych zmniejszyłaby się ilość pojazdów transportujących ciężkie towary, co ułatwiłoby handel w regionie. W obecnej sytuacji przewoźnicy muszą się bowiem mierzyć z długimi kolejkami na przejściach granicznych między UE a UC.

Rozwinięta sieć usług transportu multimodalnego przyczyniłaby się również do zredukowania negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko zgodnie z planami EU zawartymi w Białej Księdze z 2011 roku. Biała Księga przedstawia wizję transportu w Unii i definiuje kalendarz na następną dekadę. Ambitny plan zakłada przeniesienie 30% spedycji na odległość powyżej 300 km na inne rodzaje transportu jak np. kolej do 2030 roku, a ponad 50% do 2050. Pomogłoby to zredukować emisję CO2 o planowane 60% i o tyle samo zależność od oleju. UE przewiduje, że transport multimodalny opierający się na wodzie i kolei będzie zyskiwał na znaczeniu. NDPTL oczekuje więc, że rozwój transportu multimodalnego w regionie przyczyni się do zrealizowania założeń środowiskowych.

28.10.2013
Podziel się tą stroną: