EPRD w BUR – nowe możliwości świadczenia usług

EPRD, jako firma konsultingowa, zarządza i dzieli się wiedzą ze swoimi klientami i partnerami. Na rynku od zeszłego roku działa Baza Usług Rozwojowych (BUR) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z tym postanowiliśmy zaangażować się w ten projekt i aktywnie wspierać m.in. świętokrzyskie firmy w rozwoju personelu i poznawaniu meandrów pozyskiwania funduszy współfinansowanych przez UE.

Czym jest BUR i jak to działa?

BUR w swoim założeniu dedykowana jest dla grupy Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw. Ma pomóc w rozwoju umiejętności i kompetencji kadr. Poziom dofinansowanie jaki otrzymują firmy uzależniony jest od ich wielkości oraz lokalizacji na terenie danego województwa. Określone są ogólne ramy finansowania np. w województwie świętokrzyskim wygląda to tak:


 

Pracodawcy wraz z pracownikami określają potrzeby szkoleniowe/doradcze, a następnie szukają odpowiedniego dla nich szkolenia lub doradztwa w dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ propozycjach. Po znalezieniu odpowiedniego szkolenia/doradztwa przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie do dedykowanej instytucji dla danego obszaru terytorialnego – np. w województwie świętokrzyskim są dwie takie instytucje ŚCITT i Staropolska Izba Przemysłowa. EPRD wspiera firmę od etapu diagnozy potrzeb doradczych/szkoleniowych, a następnie aplikacji o dofinansowanie. W dalszej kolejności przedsiębiorstwo otrzymuje promesę na dane szkolenie/doradztwo i po rozliczeniu się z firmą świadcząca usługi w ramach BUR otrzymuje refundację poniesionych kosztów – schemat poniżej:


Certyfikat jakości

EPRD jako doświadczona firma konsultingowa jest jednocześnie instytucją szkoleniową i doradczą w ramach BUR. Wysoki poziom i nowoczesne metody prowadzonych działań potwierdza posiadany przez naszą firmę certyfikat ISO 9001 z zakresu szkoleń i doradztwa. Od lipca 2018 r. jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem BUR i świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w obszarach, w których jesteśmy ekspertami. Zakresy doradztwa i szkoleń wynikają z wcześniej zdiagnozowanych potrzeb pracowników i przedsiębiorstw.

Oferta doradcza i szkoleniowa

W ramach BUR rozpoczęliśmy ofertę EPRD od doradztwa w zakresie RODO. Jest to tematyka aktualna, możemy pomóc firmom w efektywnym przejściu przez wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jednocześnie świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE, przygotowania biznesplanów czy studiów wykonalności – co przy refundacji kosztów do 80% jest atrakcyjną ofertą dla przyszłych klientów.

Wykorzystać potencjały

Jako konsultanci specjalizujący się w różnych dziedzinach gospodarki i realizacji projektów, chcemy naszą wiedzą i kompetencjami podzielić się z naszymi partnerami. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń np. z dziedziny internacjonalizacji czy zarządzania projektem. Szkolenie możemy poprowadzić w oparciu o infrastrukturę EPRD lub w siedzibie przedsiębiorstwa. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników przynosi korzyści dla firmy w okresie krótko i długofalowym. Przede wszystkim pozwala na pozytywne mobilizowanie pracownika do dalszego rozwoju, a także daje przewagę w mocno konkurencyjnym świecie biznesu.

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą i bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do kontaktu z Krzysztofem Kieszkowski – tel. 41.345.32.71. – k.kieszkowski@eprd.pl.

 

19.09.2018
Podziel się tą stroną: