SRK dla sektora Nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce ulega zmianom, m.in. w wyniku dynamicznej sytuacji makroekonomicznej, wprowadzaniu zmian regulacyjnych, czy choćby zachodzących zmian demograficznych oraz działalności uczestników tego rynku.

Narzędziem, dla osób pracującym w tym sektorze, pozwalającym na sprawne poruszanie się w nim i porównanie posiadanych kwalifikacji będą Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla Nieruchomości, których opracowanie powierzone zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych konsorcjum 3 firm: EPRD, MABEA oraz Grupa MEDIUM, któremu lideruje EPRD.

W prace zostanie włączony zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę na temat sektora (funkcjonujących w nim podmiotów oraz występujących pomiędzy nimi relacji, kompetencji oraz najważniejszych nadawania kwalifikacji w branży), a także wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia  i szkolenia na potrzeby branży nieruchomości w kraju i za granicą.

 

09.07.2020
Podziel się tą stroną: