Seminarium podsumowujące prace nad Sektorową Ramą Kwalifikacji

W dniu 25 maja odbyło się seminarium on-line podsumowujące dotychczasowe prace nad SRK dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Organizatorem była Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, partner merytoryczny EPRD. Prelegentami byli również Pan Mateusz Przywara reprezentujący Instytut Badań Edukacyjnych oraz Anna Araminowicz (MABEA – partner metodyczny projektu). Moderatorem debaty była Pani Klara Ramm, ekspert IGWP. Seminarium podsumował Damian Kuznowicz, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju EPRD.

W trakcie spotkania przedstawiano główne założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w ramach którego realizowany jest projekt opracowania SRK dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Zaprezentowano również poszczególne etapy powstawania SRK, proces weryfikacji dokumentu w środowisku branżowym oraz możliwości jego wykorzystania w praktyce gospodarczej sektora. Temat praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy został rozwinięty podczas debaty z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw sektora, szkolnictwa wyższego, branżowego oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, organizatorom, prelegentom oraz przedstawicielom sektora, dzięki którym powstał bardzo dobrze przygotowany materiał z ogromnym potencjałem do praktycznego wykorzystania.

27.05.2022
Podziel się tą stroną: