Ruszyły konsultacje dla Sektora Gospodarki Odpadami

Po dwóch miesiącach wytężonej pracy Zespołu projektowego i grona ekspertów opracowano wstępny projekt Sektorowej Ramy dla Sektora Gospodarki Odpadami (SRK GO). Jednym z ważniejszych kroków w procesie powstawania finalnej wersji SRK GO jest możliwie szeroka konsultacja w środowisku branżowym przyjętych we wstępnym projekcie rozwiązań w zakresie adekwatności wyznaczników sektorowych, charakterystyk poziomów i ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy sektora. Proces ten ma na celu również weryfikację dokumentów pod kątem użytej terminologii, przejrzystości zapisów oraz poprawności merytorycznej.

Opinie i uwagi zebrane podczas weryfikacji wstępnego projektu SRK GO posłużą do udoskonalenia opracowanego materiału. Rezultatem tego procesu będzie finalny, zweryfikowany projekt SRK GO. Konsultacja wstępnego projektu SRK GO przeprowadzona zostanie podczas czterech spotkań prowadzonych on-line (webinariów), badania ilościowego w formie ankiet on-line oraz badania jakościowego w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych on-line (IDI).

Serdecznie zachęcamy wszystkich zawodowo związanych z sektorem gospodarki odpadami do wypełnienia ankiety konsultacyjnej on-line, która znajduje się pod poniższymi linkiem:
Link do ankiety konsultacyjnej

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z załącznikami zawierającymi wszystkie materiały merytoryczne.

Proces konsultacji potrwa do 31 grudnia br.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności bardzo prosimy o kontakt:
Ekspertka ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: Magdalena Słocińska – magda.slocinska@mabea.pl, 504 382 929
Koordynator Projektu: Damian Kuznowicz – d.kuznowicz@eprd.pl, 600 435 424

Załączniki do pobrania:
2021.12.06_Wstępny projekt SRK GO
2021.12.06_SRK_GO_wstępny projekt

14.12.2021
Podziel się tą stroną: