Rekrutacja do projektu PHARE 2002

Biuro Projektu Phare 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Świętokrzyskie informuje, że prowadzi nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w podprojekcie 2 „Promocja przedsiębiorczości”. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, zagrożone bezrobociem oraz właściciele małych gospodarstw rolnych lub członkowie ich rodzin; zamieszkali na obszarze województwa świętokrzyskiego. Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat projektu i zasad rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej projektu pod adresem www.rzl.eprd.pl

27.06.2005
Podziel się tą stroną: