Program Bezpieczeństwa Żywności 2005 – krótka lista

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego jako lider konsorcjum znajduje się na „krótkiej liście” do projektu „Pomoc Techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa w ramach Programu Bezpieczeństwa Żywności 2005” w Kirgistanie.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa żywności oraz redukcja ubóstwa. W dziale „oferty pracy” znajduje się opis kwalifikacji eksperta, którego poszukujemy na stanowisko Asystenta Technicznego w Ministerstwie Rolnictwa.

30.06.2005
Podziel się tą stroną: