Rekrutacja do projektu EFS

Biuro Projektu EFS – Priorytet 2 ”Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” informuje, że rozpoczyna nabór na szkolenia w ramach ”Programu Aktywizacji Intelektualnej i Rozwoju Zawodowego Osób Pracujących w Regionie Świętokrzyskim”. Program skierowany jest do osób pracujących, zainteresowanych podnoszeniem poziomu kwalifikacji zawodowych, przygotowaniem do uzyskania awansu zawodowego, przekwalifikowania lub zmiany zatrudnienia. Z udziału w szkoleniach wyłączone są osoby bezrobotne, studenci i stażyści oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Udział w programie jest bezpłatny. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.efs.eprd.pl

26.07.2005
Podziel się tą stroną: