Przetarg nieograniczony na wykonanie szkoleń językowych

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Zamówienia o wartości przekraczającej 60 000 Euro netto. Przedmiotem Zamówienia jest zapewnienie kadry wykładowców niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń językowych dla 720 osób, organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Zakres Zamówienia obejmuje realizację szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego i francuskiego, przy użyciu nowoczesnych technik szkoleniowych (rzutników multimedialnych, komputerów z oprogramowaniem specjalistycznym, sprzętu RTV itp.), zgodnie z wykazem przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Oferent jest zobowiązany również do przedstawienia w swojej ofercie konspektu wszystkich rodzajów szkoleń wymienionych w SIWZ. Przedstawione konspekty będą podstawą do przygotowania materiałów dydaktycznych dla beneficjentów projektu. Przygotowanie materiałów dydaktycznych nie stanowi przedmiotu zamówienia. Szkolenia językowe realizowane będą w ramach projektu pt.: „Program aktywizacji intelektualnej i rozwoju zawodowego osób pracujących w regionie świętokrzyskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

27.07.2005
Podziel się tą stroną: