Realizacja projektu w Centralnej Ameryce zakończona sukcesem

Projekt “Evaluación de Medio Término del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA)” w Centralnej Ameryce został zakończony.

“Pierwszy raz byłem świadkiem owacji i entuzjastycznych gratulacji ze strony wszystkich uczestników na koniec spotkania podsumowujacego projekt. Jestem pod wrażeniem wkładu wszystkich stron zaangażowanych w projekt.” – powiedział Team Leader kierujący projektem w imieniu EPRD.

Program PRESANCA ma na celu przyczynić się do zmniejszenia podatności na kryzys najuboższych mieszkańców Centralnej Ameryki poprzez redukcję zagrożeń płynących z niedostatecznego zabezpieczenia żywności oraz przyczynienie się do procesu integracji poprzez promowanie obranych kierunków polityki społecznej i gospodarczej.

Raport końcowy zawiera studium procesu wdrażania projektu oraz przedstawia wkład poszczególnych instytucji w osiągnięcie celów jakościowych i ilościowych. W raporcie zawarta została także analiza skuteczności oraz efektywności przeprowadzonych działań, oraz określony zakres ich długofalowego oddziaływania. Dokument obejmuje także rekomendacje dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków zrównoważonego oddziaływania programu w sferze instytucjonalnej, politycznej, technicznej i finansowej. Ponadto w raporcie został opisany sposób systematyzacji dokumentów programowych.

Końcowa część raportu zawiera identyfikację możliwości, ograniczeń, mocnych i słabych punktów oraz korzyści płynących z programu jak również analizę czynników mających wpływ na proces wdrożenia. Przedstawione zostały także wnioski oraz ogólne i szczegółowe rekomendacje dotyczące dalszych działań w ramach programu.

 

21.11.2007
Podziel się tą stroną: