EPRD sprawdzi jakość projektów EFRR i EFS w Bułgarii

Z przyjemnością informujemy, że EPRD wygrało przetarg na projekt w Bułgarii: „Tworzenie bazy projektów gotowych do realizacji dla wniosków o finansowanie z Funduszy Strukturalnych – Kontrola Jakości aplikacji o finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Bułgaria od lat przygotowuje się do wdrażania Funduszy Strukturalnych poprzez projekty finansowane z programu Phare. Niniejszy projekt jest jednym z nich; składa się on z czterech przetargów (pod-projektów) finansowanych w ramach Długoterminowego Bułgarskiego Narodowego Programu Phare 2005.

Wyżej wspomniany projekt jest bezpośrednią kontynuacją etapu 1: “Pomoc w przygotowywaniu dobrej jakości dokumentów strategicznych, promocja partnerstwa, współpracy i wsparcia na potrzeby generowania projektów”. Przegląd, kontrola oraz ewaluacja propozycji projektów przedłożonych w ramach pierwszego etapu zostały ukończone późną jesienią 2007 roku.

Niniejszy projekt odnosi się tylko do trzech sposród siedmiu Programów Operacyjnych opracowanych na lata 2007-13, a mianowicie: “ Rozwój Regionalny”, “Rozwój Zasobów Ludzkich” oraz “Wzmocnienie możliwości administracyjnych”.

W celu efektywnego korzystania ze środków Funduszy strukturalnych Konsultant podejmie się działań przewidzianych w ramach projektu, których rezultatem będzie: (1) przygotowanie Przewodnika po Procedurach podczas etapu początkowego, (2) około 70-90 propozycji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz około 250-300 propozycji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddanych kontroli jakości oraz przedłożonych odpowiednim Instytucjom Zarządzającym do rozpatrzenia ich kwalifikowalności w ramach Funduszy Strukturalnych, (3) opracowanie listy sprawdzającej działania podejmowanie w procesie kontroli jakości projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość kontraktu wynosi 321 000 euro.

07.01.2008
Podziel się tą stroną: