Projekt Roadmap Facility przedłużony na kolejne 2 lata

Z radością informujemy, że projekt „Wsparcie delegatur UE w uaktualnianiu, wdrażaniu i monitorowaniu ich krajowych planów działania na rzecz zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego” realizowany przez Konsorcjum pod kierownictwem EPRD będzie trwał do listopada 2020 roku.

Po pierwszych trzech, bardzo intensywnych, latach realizacji projektu wiele z zamierzonych celów zostało już osiągniętych. Pod kierownictwem oraz we współpracy z Komisją Europejską przyczyniliśmy się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Afryce, Azji i Ameryce Południowej poprzez wsparcie jakiego udzieliliśmy trzydziestu Delegaturom UE. Wspieraliśmy również Komisję Europejską w istotnych kwestiach dotyczących opracowaniu dokumentów strategicznych.

Jesteśmy gotowi na dalszą współpracę z KE i Delegaturami UE, której celem będzie dalsze wspieranie wysiłków na rzecz wzmocnienia zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie.

Zapraszamy Państwa do przyłączenia się do nas w tej fascynującej i pełnej wyzwań podróży w kierunku silnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

25.10.2018
Podziel się tą stroną: