Program Sektorowy WoodINN
Już 14 marca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzy pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego WoodINN. Do rozdysponowania będzie w sumie 120 milionów złotych.

Program jest dedykowany sektorowi leśno – drzewnemu, meblarskiemu oraz przemysłom współpracującym. Przedsiębiorstwa działające w tym obszarach będą mogły sięgnąć po unijne wsparcie na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych mających na celu opracowanie innowacyjnych produktów oraz zmian w procesach wytwórczych. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, kosztów wykorzystywanych urządzeń czy współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi. Efektem projektów będzie wzrost konkurencyjności polskich firm, które w tym obszarze już teraz należą do liderów w skali Europy i Świata.

Program Sektorowy WoodINN daje polskim firmom możliwość wejścia na nowe poziomy rozwoju technologicznego. U jego podstaw legły konkretne i najbardziej palące potrzeby rozwojowe sektora przez co swoją tematyką dotyka codziennej działalności pomiotów w nim działających. Program jest dedykowany dla wybranego sektora, uwzględniający jego kluczowe zapotrzebowanie zgłoszone w czasie szerokich konsultacji z biznesem i nauką, z pewnością przełoży się to na jego popularność i wysoki poziom składanych projektów.

10.01.2017
Podziel się tą stroną: