Audyt projektów transgranicznych po raz trzeci

Między 25, a 27 audytów zewnętrznych przeprowadzą eksperci EPRD w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Przedmiotem badania będą projekty realizowane na obszarach przygranicznych 5 krajów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007-2013 oraz Litwa-Polska -Rosja 2007-2013. Podpisanie umowy planowane jest na połowę lutego. Usługa tego rodzaju będzie świadczona przez EPRD po raz trzeci.

07.02.2017
Podziel się tą stroną: