Podpisanie Umowy Ramowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Z przyjemnością informujemy, że EPRD podpisało właśnie Umowę Ramową na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS w związku z wygraną w Lot 9: Zgodność z przepisami środowiskowymi w ramach przepisów/ prawa UE (włączając oceny oddziaływania na środowisko, sieć Natura 2000, Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń, itp.). Konsorcjum, którego liderem jest EPRD będzie wspierać 12 krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS (Bułgarię, Republikę Czeską, Cypr, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Rumunię, Słowację oraz Słowenię) na różnych etapach przygotowania projektów, jak również we wczesnych stadiach ich wdrażania, zwłaszcza projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójności i EFRR. Pomoc będzie dotyczyć w szczególności rozwoju koncepcji projektu, przeglądu dokumentacji, oceny wpływu na środowisko, jak również przygotowania aplikacji o środki z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Umowa została podpisana na rok z możliwością przedłużenia na 3 kolejne lata.

Oprócz lotu 9, jako partner międzynarodowego konsorcjum EPRD będzie brać również udział we wdrażaniu trzech innych lotów:

  • Lot 5 (Gospodarka oparta na wiedzy – Badania& Rozwój /Innowacyjność)
  • Lot 7 (Gospodarka oparta na wiedzy – Zdrowie)
  • Lot 8 (Gospodarka oparta na wiedzy – Edukacja)
20.12.2010
Podziel się tą stroną: