Ewaluacja projektów systemowych wdrażanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

EPRD w okresie od sierpnia do grudnia 2010 roku, zrealizowało sześć badań ewaluacyjnych projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 PO KL. Naszymi klientami byli:

·Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,

·Powiatowy Urząd Pracy Sandomierzu,

·Powiatowy Urząd Pracy Częstochowie,

·Powiatowy Urząd Pracy Łęcznej,

·Powiatowy Urząd Pracy Ostrowcu Świętokrzyskim,

·Powiatowy Urząd Pracy Janowie Lubelskim.

Głównym celem prowadzonych ewaluacji była ocena jakości projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL oraz wpływu podejmowanych w ramach tych projektów działań na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników.

W ramach realizowanych ewaluacji przebadaliśmy łącznie  2703 osoby, które były uczestnikami projektów systemowych.

Przygotowane przez Dział Badań EPRD raporty końcowe zostały przyjęte przez Zamawiających bez zastrzeżeń.

Dziękujemy za współpracę wszystkim koordynatorkom, których zaangażowanie ułatwiło pracę członkom zespołu ewaluacyjnego.

17.12.2010
Podziel się tą stroną: