EPRD wybrane przez Europejską Fundację ds. Szkoleń do monitoringu i ewaluacji działań Fundacji

Mamy przyjemność poinformować, że konsorcjum, którego liderem jest EPRD, zostało wybrane przez ETF do wdrażania kontraktu ramowego dotyczącego ekspertyz w zakresie zapewnienia jakości, planowania, monitoringu i ewaluacji działań Fundacji. Począwszy od stycznia 2011, EPRD będzie dostarczać ekspertów  z dziedzin, którymi zajmuje się ETF, tj.

§         rozwoju systemów edukacji i szkolnictwa zawodowego w perspektywie kształcenia przez całe życie

§         potrzeb rynku pracy i zatrudnialności

§         przedsiębiorstw i rozwoju zasobów ludzkich w zakresie edukacji i partnerstw biznesowych

którzy przyczynią się do analizy rezultatów projektów ETF, lepszego tworzenia projektów, jak również lepszego planowania oraz metod i systemów zapewnienia jakości w Fundacji.

Kontrakt zostanie podpisany na rok z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata.

21.12.2010
Podziel się tą stroną: