Ewaluacja systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO

EPRD zostało wybrane na wykonawcę badania realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pt.: „Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Celem głównym badania jest ocena funkcjonowania systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu oraz zaproponowanie sposobów zwiększenia jego skuteczności i efektywności.

Przeprowadzenie ewaluacji przyczyni się do wypracowania użytecznych wniosków i rekomendacji, które będą mogły zostać wykorzystane do ewentualnego usprawnienia systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Programu

20.04.2010
Podziel się tą stroną: