Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym – Przedsiębiorczy pracownik naukowy – Numer sprawy: 1/4.2/2012
W związku z realizacją przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. projektu pt.: Przedsiębiorczy pracownik naukowy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2, mam zaszczyt zaprosić Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na zapewnieniu kadry szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia zajęć z określonego zakresu tematycznego i liczby godzin szkoleniowych zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania cenowego można uzyskać w Biurze Projektu: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Pilicka 14/2, 02-629 Warszawa oraz w odpowiedzi na zapytanie telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Anna Kaczmarczyk, Tel (22) 826 70 28,  a.kaczmarczyk@eprd.pl

Biuro Projektu Przedsiębiorczy pracownik naukowy
ul. Pilicka 14/2
02-629 Warszawa
tel.: 22 826 70 28
komercjalizacja@eprd.pl

.

Koordynator Projektu:
Anna Kaczmarczyk

23.10.2012
Podziel się tą stroną: