Merytoryczna ocena 9 projektów z samorządowego sektora drogowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Konsorcjum firm EPRD i Investment Support na podstawie dokumentacji dotyczącej projektów inwestycyjnych z samorządowego sektora drogowego, które przeszły ocenę formalną dokonaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przeprowadzi wstępną ocenę dotycząca poszczególnych projektów wraz z propozycjami dalszych działań.

W ramach powierzonych prac:

– przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna projektów,

– powstaną Raporty Cząstkowe zawierające podsumowanie informacji na temat projektów wraz z ich oceną. Raporty zostaną opracowane pod kątem stopnia przygotowania projektów oraz zasadności ich realizacji w modelu PPP wraz z rekomendacjami dotyczącymi mocnych i słabych stron poszczególnych inwestycji oraz określeniu listy analiz i działań niezbędnych do wykonania na dalszych etapach przygotowania projektów.

10.06.2013
Podziel się tą stroną: