Podpisanie porozumienia o współpracy między EPRD i SQA

W ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia i dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej, w ostatnim czasie EPRD podpisało Porozumienie o Współpracy ze Scottish Qualifications Authority (SQA), autonomicznym ciałem pozarządowym finansowanym przez Dyrekcję ds. Nauczania rządu Szkocji.

SQA odpowiada za nadawanie kwalifikacji, akredytację niektórych podmiotów nadających kwalifikacje oraz walidację kwalifikacji innych niż dyplomy szkół wyższych. Jest liderem w temacie edukacji i szkoleń ściśle współpracującym ze szkołami, uniwersytetami i przemysłem Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, SQA świadczy wysokiej jakości usługi doradcze w ww. tematach.

Porozumienie  między EPRD i SQA dodatkowo wzmacnia już istniejące partnerstwo i ma na celu propagowanie ściślejszej współpracy zwłaszcza w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych, rozwoju programów nauczania, szkoleń nauczycieli i ram kwalifikacji.

Bliższa współpraca między organizacjami pozwoli na świadczenie lepszej jakości usług dla naszych klientów.

11.06.2013
Podziel się tą stroną: