Lepiej widoczni, widocznie lepsi! Rozpoczynają się Kontrakty Ramowe!

Z przyjemnością informujemy, iż EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, jako jedno z niewielu polskich przedsiębiorstw (a jedyne w trzech obszarach tematycznych), znalazło się na liście usługodawców w Kontraktach Ramowych EuropeAid/119860/C/SV/Multi polegających na świadczeniu krótkoterminowego doradztwa i pomocy technicznej obejmujących swym zasięgiem kraje całego świata.

Jest to kolejny krok ku poszerzaniu oferty usług Biura świadczonych na szczeblu międzynarodowym.

Sukces jest tym większy, że EPRD, jako partner konsorcjów prowadzonych przez firmy uznane na rynku międzynarodowym, wygrało przetargi we wszystkich trzech obszarach (tzw. Lot’ach) pomocy technicznej, na które złożyło oferty, a więc:

– Lot 1: Rozwój obszarów wiejskich i bezpieczeństwo żywności – w konsorcjum z HTSPE Ltd.

– Lot 6: Ochrona środowiska – w konsorcjum z Agrifor Consult S.A.

– Lot 9: Edukacja, zatrudnienie i sprawy socjalne – w konsorcjum z Agriconsulting Europe S.A.

Umowy z Komisją Europejską zostały już podpisane, co oznacza, że pierwsze zaproszenia do świadczenia usług wpłyną do EPRD w ciągu kilku najbliższych dni. W związku powyższym Dział Projektów Zagranicznych EPRD pragnie zaprosić wszystkich konsultantów do częstych odwiedzin strony internetowej Biura, gdzie regularnie umieszczane są oferty pracy związane z realizacją Kontraktów Ramowych, a także innych międzynarodowych projektów.

16.09.2005
Podziel się tą stroną: