Konferencja rolnicza w Turcji.

W dniach 30 sierpnia – 3 września przedstawiciele EPRD uczestniczyli w zorganizowanej w tureckim Izmirze konferencji poświęconej problematyce doradztwa rolniczego.

Głównym celem seminarium była wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami konferencji, oparta na ukazywaniu własnego doświadczenia i praktyki w dostosowaniu sektora rolniczego i związanych z nim usług do wymogów UE oraz wyznaczenie nowych tendencji rozwojowych.

Główne wnioski wysnute podczas konferencji dotyczyły możliwości potencjalnego zastosowania nowych metod zarządzania oraz stworzenia spójnego systemu dobrej praktyki, opartego o współpracę międzynarodową.

Organizatorzy za główny cel spotkania uznali przepływ informacji pomiędzy instytucjami, których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji.

Poszczególne bloki tematyczne dotyczyły kwestii związanych:

– ze zmieniającą się rolą i funkcją sytemu doradztwa rolniczego

– ze sposobem stworzenia i efektywnego zarządzania systemem doradztwa rolniczego, opartym na współpracy podmiotów rządowych i prywatnych w krajach rozwijających się

– z wykorzystaniem systemów informacyjnych i technologii komunikacyjnych

– z promocją usług związanych z doradztwem, mających na celu aktywne uczestnictwo w ogólnie pojętym systemie doradztwa.

W trakcie trwania konferencji organizatorzy zaplanowali dla uczestników wizyty studyjne w instytucjach zajmujących się omawianą tematyką oraz szereg wycieczek turystycznych do ośrodków kultury o dużym znaczeniu historycznym.

Podjęte przez przedstawicieli EPRD rozmowy i działania winny zaowocować szeroko pojętą współpracą z innymi uczestnikami na płaszczyźnie gospodarczej i biznesowej.

13.09.2005
Podziel się tą stroną: