Wizyta studyjna w Austrii

W ubiegłym tygodniu zespół EPRD przeprowadził trzecią wizytę studyjną w ramach projektu „Pomoc techniczna w dziedzinie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) w Bośni i Hercegowinie”. Po wcześniejszych udanych wizytach w Chorwacji i w Polsce, beneficjenci projektu mieli tym razem okazję zapoznać się z austriackim systemem zarządzania.

Austria jako „stare” państwo członkowskie UE została uznana przez  partnerów w Bośni i Hercegowinie jako odpowiedni wzorzec w tematyce gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. Wizyta  studyjna odbyła się w kilku miejscach, w tym w Wiedniu, Linz i jego okolicach. Program obejmował spotkania z przedstawicielami austriackich instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie UPPZ na szczeblu centralnym i regionalnym. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami w zakresie praktycznych aspektów zarządzania systemem utylizacji, w szczególności w wykorzystywaniu baz danych, weterynaryjnych kontroli urzędów, czy kontroli „na miejscu”. Uczestnicy mieli ponadto okazję odwiedzić nowoczesne zakłady utylizacji, takie jak: zakład przetwarzania najbardziej niebezpiecznych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (kategoria 1) TKV Burgenland, punkt zbiórki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego TKV Oberösterreich czy rzeźnia w Berghamer, a także austriackie krajowe laboratorium referencyjne ds. kontroli weterynaryjnych. W trakcie wizyty uczestnicy korzystali z wiedzy i doświadczenia ekspertów austriackiej Agencji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES).

Dwuletni projekt „Pomoc techniczna w dziedzinie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w Bośni i Hercegowinie” jest realizowany przez EPRD od czerwca 2016 r.

25.05.2018
Podziel się tą stroną: