Konferencja w Bośni i Hercegowinie – "Zatrudnienie – Przyszłość, Perspektywy"

Pierwsza konferencja projektu „Aktywizacja rynku pracy w Bośni i Hercegowinie” odbyła się 28 czerwca 2010 r. w siedzibie Delegatury Unii Europejskiej w Sarajewie z udziałem reprezentantów głównych beneficjentów, a także lidera konsorcjum – EPRD. Konferencję otworzyła Pani Maria Farrar-Hockley, Pierwsza Sekretarz, Szef Sekcji 1 Delegatury UE w Bośni i Hercegowinie, a następnie główne założenia i działania projektu zostały nakreślone przez Team Leadera Panią Jennifer Dimond.

Konferencja była okazją do spotkania dla beneficjentów projektu, m.in. Ministerstwa Spraw Obywatelskich BiH, ministerstw pracy Republiki Serbskiej i Federacji BiH, Agencji Pracy i Zatrudnienia BiH, instytutów zatrudnienia Federacji BiH, Republiki Serbskiej i Dystryktu Brcko, kantonalnych biur zatrudnienia, Agencji Rozwoju MŚP Republiki Serbskiej, Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych BiH oraz Związku Pracodawców BiH. Każdy z przedstawicieli przygotował krótkie wystąpienie w ramach dwóch paneli: (1) Wytyczne rozwoju rynku pracy oraz (2) Metody wsparcia rozwoju rynku pracy, które dały początek dyskusji na temat przyszłego rozwoju rynku pracy BiH (w krótkim i średnim okresie) oraz na temat działań publicznych służb zatrudnienia w kierunku poprawy rynku pracy.

Celem ostatniej części konferencji było zaprezentowanie innych bieżących inicjatyw w zakresie poprawy zatrudnienia BiH, tzn. działalności Banku Światowego, Funduszu MDG oraz projektu UE „Poprawa zatrudnienia młodzieży”.

Lokalne stacje radiowe i telewizyjne uczestniczyły w konferencji i przeprowadziły krótkie wywiady z przedstawicielami beneficjentów projektu oraz z ekspertami kluczowymi.

 

 

01.07.2010
Podziel się tą stroną: