Konferencja podsumowująca badanie w ramach projektu „Skuteczna Aktywizacja”

Dnia 23 listopada w Kielcach odbyła się zorganizowana przez EPRD konferencja prezentującą wyniki badania realizowanego w ramach projektu „Skuteczna Aktywizacja”.

Projekt „Skuteczna Aktywizacja” realizowany był na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i miał na celu zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w latach 2008-2009 w województwie świętokrzyskim. W trakcie badania analizowano efektywność zatrudnieniową poszczególnych form wsparcia oferowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy w okresie 6, 12 i 24 miesięcy od zakończenia udziału w aktywizacji.

Członkowie zespołu badawczego EPRD zaprezentowali wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, reprezentanci uczelni wyższych i związków pracodawców, członkowie Rad Zatrudnienia oraz przedstawiciele instytucji szkoleniowych figurujących w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych województwa świętokrzyskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konferencji zamieszczonym na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Sprawozdanie WUP

 

24.11.2011
Podziel się tą stroną: