Konferencja zamykająca projekt dla Krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii

26 października w Belgradzie odbyła się konferencja zamykająca projekt „Wsparcie techniczne mające na celu zwiększenie zdolności Krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii w zarządzaniu danymi, prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji”, w której uczestniczyło 150 osób. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, dyrektorzy lokalnych oddziałów Krajowych Służb Zatrudnienia, personel równolegle wdrażanych projektów oraz inne instytucje zaangażowane w projekt. To podsumowujące spotkanie miało na celu oficjalne zakończenie projektu oraz przedstawienie jego rezultatów czyli wyników badania lokalnego rynku pracy, udoskonalenie metod analizy trendów na rynku pracy oraz monitoring i ewaluację programów z zakresu aktywnego rynku pracy.

04.11.2011
Podziel się tą stroną: