Konferencja otwierająca projekt "Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie", finansowany ze środków Unii Europejskiej

Konferencja otwierająca projekt „Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie”, realizowany przez konsorcjum pod przewodnictwem EPRD, odbyła się w dniu 17 listopada 2011 w Sarajewie.

Cele konferencji są tożsame z celami i zakładanymi rezultatami wyżej wymienionego projektu i obejmują: wzmocnienie instytucjonalne, strategiczne i prawne w kontekście kształcenia ustawicznego dorosłych; rozwój planowania polityki w oparciu o faktyczne dane, poprzez poprawę systemu prowadzenia statystyk z zakresu edukacji, w celu spełnienia międzynarodowych standardów i wymagań (OECD, EUROSTAT i MOP).

Konferencja umożliwiła wszystkim zaangażowanym instytucjom, agencjom i organizacjom wymianę myśli i poglądów w celu wzmocnienia oddziaływania, i uzyskania ich pełnego zaangażowania w realizację celów projektu. Była to również okazja do przedstawienia projektu szerszej grupie odbiorców za pośrednictwem mass mediów.

04.11.2011
Podziel się tą stroną: