EPRD wygrało kolejny projekt w obszarze rynku pracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że EPRD kontynuuje pasmo sukcesów w obszarze rynku pracy i jako partner belgijskiej firmy Euromed wdrażać będzie projekt „Reforma rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich” w Czarnogórze. Realizacja dwuletniego projektu rozpocznie się w styczniu 2010.

Celem projektu jest wsparcie w budowaniu potencjału i zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za sektor rynku pracy i edukacji w tworzeniu aktywnych instrumentów rynku pracy, zwłaszcza partnerstw na rzecz zatrudnienia opartych na udziale lokalnych społeczności. Poza ogólnym wsparciem projektu EPRD odpowiedzialne będzie za realizację komponentu 3, który ma na celu utworzenie usług ustawicznego poradnictwa i informacji zawodowej poprzez stworzenie odpowiedniej polityki, struktur oraz kampanię informacyjną. Głównymi beneficjentami tych działań będą: Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej (MPiPS), Agencja Zatrudnienia Czarnogóry (AZC)oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN).

Całkowity budżet projektu wynosi 1,709,450 EUR.

28.12.2009
Podziel się tą stroną: